Проект Презентација во рамките на „Денови на кочанскиот ориз“

Проект Презентација во рамките на „Денови на кочанскиот ориз“
Секоја година традиционално се организираат „Денови на кочанскиот ориз“ каде што се подготвуваат различни специјалитети, се спроведуваат хуманитарни акции/активности, донации, награди за земјоделците и се промовираат нови проекти и цели во интерес на Општина Кочани.
Оваа година одлучивме да го искористиме овој настан и да придонесеме во традиционалните обичаи на оваа заедница. Па така, со голем ентузијазам се обидовме да ги поставиме основите за понатамошните активности на овој проект.
Откако на 4 октомври се запознавме со учениците и менторите на проектот, втората етапа ја започнавме на 7 октомври во ресторанот „АМОР“ во Кочани заедно со нашите партнери на проектот, „Ротари клуб Кочани-Виница“ Rotary CLUB Kochani-Vinica и организацијата „За здрав живот во Кочани”, каде што прикажавме фотографии и видеа од нашите досегашни активности и истражувања. Со ова ги истакнавме најважните информации за проектот: донатори, времетраење, локација, целна група, соработници, носители и партнери на проектот.
На овој начин успеавме да се претставиме пред јавноста со она што редовно го правиме, нашите цели и замисли за овој проект и сите досегашни успешно постигнати мисии од минатото.
На настанот беше присутен Гувернерот на Дистрикт 1912, Раде Христовски како и Градоначалници и официјални гости од страна на: Општина Кочани, Општина Крижевци-Хрватска, Општина Разлог-Бугарија, Општина Перник-Бугарија, Општина Казанлк Бугарија.
Благодарение на распространетоста и амбиентот на локацијата каде што се одржуваше презентацијата имавме покриеност од повеќе од 300 посетители. Затоа секој еден чекор е важен во оваа наша приказна за која накрај ќе бидат прикажани резултати во март 2023 г.
Вечерта помина повеќе од успешно и целта е остварена.
Проектот „Земјоделските остатоци како текстилна суровина и дизајн материјал во општина Кочани“ на Здружение на граѓани за културно-уметнички дејности Одоната и Македонското модно здружение, Скопје се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 – Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans, која е финансирана од Delegation of the European Union, Skopje, а ја спроведува UNDP MK
Skills

,

Posted on

ноември 23, 2022

Skills

,

Posted on

ноември 23, 2022