Предавање на тема практикум/ нов живот за биоотпадот од оризот.

Во процесот на подготовките за исполнување на нашиот проект „Земјоделските остатоци како текстилна и дизајн суровина во општина Кочани“ поминавме низ предавања со искусни научни работници на УКИМ Земјоделскиот институт во Кочани. Заедно со учесниците присуствувавме на...

Проект Презентација во рамките на „Денови на кочанскиот ориз“

Секоја година традиционално се организираат „Денови на кочанскиот ориз“ каде што се подготвуваат различни специјалитети, се спроведуваат хуманитарни акции/активности, донации, награди за земјоделците и се промовираат нови проекти и цели во интерес на Општина Кочани....