Art & zero waste

Во изминатиот период заедно со Викторија Митева и Орхан Камилов од Здружение на граѓани за културно-уметнички дејности Одоната во два дена одржавме работилници на коишто учесниците започнаа со своите изработки. Од оризовиот отпад успеавме да направиме оризова хартија...

Проект Презентација во рамките на „Денови на кочанскиот ориз“

Секоја година традиционално се организираат „Денови на кочанскиот ориз“ каде што се подготвуваат различни специјалитети, се спроведуваат хуманитарни акции/активности, донации, награди за земјоделците и се промовираат нови проекти и цели во интерес на Општина Кочани....

Запознавање со учениците

Во изминатите неколку месеци напорно и посветено работиме на проектот „Земјоделските остатоци како текстилна и дизајн суровина во општина Кочани“. Нашата прва станица беше да се запознаеме со учениците од СОУ „Љупчо Сантов“ во Кочани и да ги претставиме нашите цели на...

Едукативна посета на фабрика

Со едукативна посета на фабрика „БМФ” за ориз во с.Зрновци, организаторите на проект “Земјоделските остатоци како текстилна суровина и дизајн-материјал во општина Кочани” се запознаа со процесот на обработка на оризот и процесот на собирање на оризовиот отпад...