Работна средба со ГЕФ

Работна средба со ГЕФ
Во месец мај се одржа работна средба на учесниците вклучени во проектот „Земјоделските остатоци како текстилна суровина и дизајн материјал во општина Кочани“ и представниците на Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ) во Македонија. Учесниците на проектот ги презентираа своите резултати од истражувањето на одржливата вредност на оризовиот отпад (слама и лушпа) и прототипот на ова истражуцање – Пикник Сет. Овој прототип нуди решение за намалување на отпадот и самиот отпад е направен од еколошки оддржлив материјал.
.
.
Проектот „Земјоделските остатоци како текстилна суровина и дизајн материјал во општина Кочани“ е спроведен од страна на Македонското Модно Здружение-Концепт Моден Кластер, Скопје.
Проектот е финансиран од Програмата за мали грантови (ПМГ) на Глобален еколошки фонд (ГЕФ).
Skills

Posted on

јуни 10, 2023

Skills

Posted on

јуни 10, 2023