ОБЕДИНЕТА МОДА ЈИЕ ВО СКОПЈЕ

ОБЕДИНЕТА МОДА ЈИЕ ВО СКОПЈЕ
MFA во соработка со Трговско здружение за текстил на Македонија – Текстилен кластер учествуваше на Самитот на производството за време на Обединетата мода во Скопје.
Една од главните цели на ПРОИЗВОДНИОТ СУММИТ беше да ги поврзе европските дизајнери и брендови со македонските фабрики.  Земјите од Југоисточна Европа сè уште можат да произведат мали количини за релативно ниски трошоци и да ја искористат оваа предност за производство на високо квалитетни производи за компании во странство.  Македонија, со својата добро развиена текстилна индустрија, не е исклучок.  Но, пронаоѓањето на вистинскиот производител е само еден дел од процесот на производство.  Новите етикети треба да бидат подготвени за производство и да имаат сè што е добро организирано за непречена комуникација со фабриката.  Заедно со презентацијата на пазарот на ЈИЕ од страна на професионалци во индустријата, активностите вклучуваа презентации од избрани локални производители, фабрики во посета и состаноци помеѓу учесниците и локалните производители.  Презентациите понудија вовед во македонскиот пазар на производство, како и упатства за производство на млади дизајнери и брендови.
Во март 2019 година, за време на РЕЗИМЕТО НА ПРОИЗВОДОТ, беше организирана презентација на АППАРЕЛ ПРОДУКЦИЈА со Advantest од регионот на МК, претставена од Наташа Сивевска – Извршен директор на Текстилен кластер Македонија.  Презентацијата ги опфати следниве теми: Вовед во пазарот за производство на текстил и облека од Југоисточна Европа;  Студија на случај: Македонија;  Профили на компанијата, видови на производство и услуги;  Производствен капацитет и извоз;  Увоз и извоз даноци.
Распоредот вклучуваше разни фабрички посети и средби за Б2Б меѓу македонските фабрики и европските модни дизајнери.  Една од главните цели на Самитот за производство беше поврзување на европските дизајнери и брендови со македонските фабрики.
Јуни 2017/2021 година, вонреден партнер: во проектот на United Fashion, четиригодишна програма за размена помеѓу шест држави на ЕУ и нивните модерни надлежности.  Во рамките на проектот, 275 МСП добиваат можност да учествуваат на работилници, салони, настани за мрежно поврзување низ ЕУ.  Поддржано од Креативна Европа.