За здрав живот

За здрав живот
Македонско Модно Здружение направи уште еден чекор понапред кон промовирање на одржлива мода со организирање работилница фокусирана на еколошкото влијание од палењето на стрништата. Зоран Тодоров од НВО „За здрав живот во Кочани” и учениците од „Ванчо Прке” од Виница се собраа да ја подигнат свеста за оваа штетна пракса.
Според податоците од произведувачите на ориз во Кочанската котлина годишно имаме: 15 000 тони слама, 5 000 тони лушпа.
Палењето на стрништата, традиционален метод што се користи за расчистување на земјоделското земјиште, сега претставува значителна опасност за животната средина. Работилницата ги истакна современите земјоделски технологии кои ја минимизираат растителната маса на површината, промовирајќи богати жетви. Присутните истражуваа креативни решенија како што се користење на отпад од оризова слама и лушпа за производство на биогас, правење хумус, собирање биомаса, па дури и греење. Преку прифаќање на одржливи алтернативи, можеме да ја заштитиме нашата животна средина додека поттикнуваме иновации во модната индустрија.
.
.
Проектот „Земјоделските остатоци како текстилна суровина и дизајн материјал во општина Кочани“ е спроведен од страна на Македонското Модно Здружение-Концепт Моден Кластер, Скопје.
Проектот е финансиран од Програмата за мали грантови (ПМГ) на Глобален еколошки фонд (ГЕФ).
Skills

Posted on

јуни 8, 2023

Skills

Posted on

јуни 8, 2023