ОДГОВОРНА ИДНИНА

ОДГОВОРНА ИДНИНА

ММЗ со гордост го иницира „ОДГОВОРНА ИДНИНА“, новиот менторски и истражувачки проект во полето на инклузија, занаетчиство и мода, дизајниран за учениците со оштетен слух од Државниот училиштен центар „Партенија Зографски“ во Скопје. Во текот на следните недели и месеци, тие ќе работат со поканети уметници, врсници, волонтери од заедницата и универзитетски практиканти. Сите планирани активности ќе воспостават корисен водич, што ќе им помогне на овие младинци, да ги развијат неопходните вештини за вработување во дваесет и првиот век. Следете ги со внимание ги нашата веб-страница, социјалните мрежи и партнерите од E4E @ mk, организацијата Open Style Lab и институтот Marangoni Institute London School, за да бидете во тек со мноштвото поглавја во нашата содржајна приказна. Ајде да учиме. Да дејствуваме. Да се развиваме.